Le Principe du Petit Pingouin

  Souffrez-vous de suradaptation?

Rezumat scurt... Principiul micului pinguin

 

Cartea de fa?? debuteaz? cu o povestioar? alegoric? de ai c?rei protagoni?ti ? pinguinul Little Boy ?i foca Big Mouth ? se va folosi autorul pentru a-?i ilustra principiile dezvoltate.


Denis Doucet, psiholog clinician de peste dou?zeci de ani, se întreab? ?Suferim oare de incapacitatea de a ne adapta la mediul nostru ?i la ceilal?i? Poate nu, r?spunde el. Poate suntem prizonierii unei logici absurde. Poate ne pierdem timpul adaptându-ne la ce e în jurul nostru, în loc s? facem ceva ca s? schimb?m lucrurile?. În continuare, el expune o serie de remedii în vederea elimin?rii relelor cauzate de manipul?rile exterioare individului.


O lucrare foarte interesant?, inteligent scris?, la un nivel intelectual elevat, cu o participare plin? de umor ?i de sarcasm a scriitorului. Un îndreptar de via??, o invita?ie la reflec?ii asupra mediului ce ac?ioneaz? asupra noastr? ? fiecare dintre noi fiind într-o m?sur? Little Boy, atras de dobândirea unor bunuri materiale valabile azi, dar care se devalorizeaz? mâine.

 

LIDER EDITURA